1. Usługi projektowe

• Tworzymy rysunki rzeczywistych elementów, zgodnie z wytycznymi klienta,
• Działamy jako podwykonawca biur projektowych, do pomocy w rozbudowanych projektach,
• Przerysowywujemy dokumentację z postaci papierowej do elektronicznej,
• Przenosimy odręczne szkice, skany projektów do programu AutoCAD,
• Aktualizujemy istniejące rysunki,
• Przygotowywujemy dokumentację do wydruku,
• Wykonywujemy rysunki do projektów zaliczeniowych na uczelnię.

2.Usługi drukarskie

• Wydruki wielkoformatowe wysokiej jakości (format od A4 do A0),
• Składanie rysunków do wskazanego formatu,
• Możliwość wysyłki prac:
- wydrukowanych i złożonych do wskazanego formatu, oraz umieszczonych w teczce,
- wydrukowanych i bezpośrednio z drukarki umieszczonych w tubie rysunkowej,
- zapisanych na nośniku CD.

2013 Draftkow © wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt: Awanwa