Regulamin witryny draftkow.pl.

§1
Właścicielem witryny draftkow.pl jest firma „DraftKow Jakub Kowalski” z siedzibą przy ul. Górnicza 9/10, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

§2
Witryna draftkow.pl jest stroną firmową wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, przedstawiającego swoją ofertę.

§3
Witryna drafktow.pl gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz gwarantuje ich poufność i właściwe wykorzystanie.

§4
Firma DraftKow nie udostępnia innym podmiotom danych przekazywanych przez użytkowników poprzez stronę draftkow.pl.

$5
Firma DraftKow rości sobie wszelkie prawa do materiałów udostępnionych na witrynie draftkow.pl i zabrania ich kopiowania oraz rozpowszechniania. W przypadku skopiowania danych (np. przykładowe prace z portfolio) firma DraftKow ma prawo domagać się rekompensaty wynikającej z naruszenia praw autorskich.

§6
Firma DraftKow zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

§7
Korzystanie z witryny draftkow.pl oznacza akceptację jego regulaminu.

§8
Witryna draftkow.pl nie używa plików cookies na internautach odwiedzających tą witrynę.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Praw Autorskich.


2013 Draftkow © wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt: Awanwa